Top

Kungliga Hovleverantörsföreningens
Hantverksstipendium

 

Riktlinjer för sökande till Stipendiet

Kungliga Hovleverantörsföreningen delar årligen ut ett stipendium på 50 000 kr att användas för kompetens- och kunskapsutveckling för skickliga hantverkare i Sverige. Vi erbjuder stipendiet för att främja och värna hantverksskicklighet i hela landet, både inom traditionellt och samtida hantverk. Stipendiet kan användas för att genomföra eller slutföra en utbildning, att möjliggöra praktik eller studieresa. Stipendiet delas ut till personer som är etablerade inom sitt yrkesområde och som med stipendiets hjälp kan inspireras att nå en spetskompetens.

Vem kan söka stipendiet?

Hantverkare som:
• är boende och yrkesverksamma i Sverige
• tillverkar eller som utför service eller tjänster
• driver rörelse i egen regi eller är anställd

Urvalsprocessen

Stipendiekandidater kan dels nomineras av annan person, dels på eget initiativ inkomma med en ansökan. I urvalsprocessen premieras unicitet, hantverksskicklighet och en bevarandeaspekt av smala yrken. Alla ansökningar granskas av en urvalskommitté som utgörs av en grupp personer, väl förtrogna med svenskt konsthantverk inom olika områden. Ansökan kommer bedömas utifrån:
• dina befintliga färdigheter
• din utbildningsbakgrund
• hur du avser använda stipendiet

Stipendiet kan inte användas för
• att täcka kostnader för redan genomförd utbildning
• att täcka kostnader för annat än just hantverk
• att täcka kostnader för att starta ett företag

Ansökningsperiod, stipendieutdelning

Ansökan ska vara hovleverantörsföreningen tillhanda före december månads utgång. I samband med årsmöte i Kungl. Hovleverantörsföreningen tillkännages årets stipendiat.

Uppföljning

Som mottagare av Kungl. Hovleverantörsföreningens stipendium förbinder du dig vid:
• att inom 12 månader inkomma till Hovleverantörsföreningen med rapport om hur stipendiet kommit till nytta.
• att medverka i föreningens bildmaterial för presspublicitet.

Ansök om Hovleverantörsföreningens Hantverksstipendium

Klicka på länken för att komma till Kungliga Hovleverantörsföreningens ansökningsformulär.
Skriv ut, fyll i och posta tillsammans med ev. bilagor.

TILL ANSÖKNINGSFORMULÄR