Top

Hovleverantörer förr och nu

Sverige har varit monarki i över 1000 år. Lika länge har det också funnits hantverkare, köpmän och andra företagare som levererat varor till eller utfört arbete åt kungen och kungafamiljen.

De första leverantörerna till kungahuset var hantverkare och köpmän som drev sina rörelser i närheten av Stockholms slott eller de andra Kungliga slotten i Sverige. När kungahuset började beställa varor även från andra delar av landet och från utlandet spreds hovleverantörstiteln.

Under 1600-talet och troligtvis dessförinnan användes titeln konungens köpman och i slutet av 1600-talet blev det vanligt att kungens leverantörer istället skrev Kunglig Maj:t framför sin yrkestitel. På så vis tillkom titlarna Kunglig Maj:ts bagare, Kunglig Maj:ts skräddare etc. Maj:t byttes senare ut mot Hov- och hantverkarna och handelsmännen började titulerade sig Kunglig Hovbagare, Kunglig Hovskräddare, Kunglig Hovskorstensfejare.

En av de första hovkonditorerna var Hans Georg Düben

Under Karl XI:s och Karl XII:s tid hade han ett sockerbageri vid Gråmunkegränd i Gamla Stan i Stockholm. Den genom tiderna mest berömde hovsnickaren och hovschatullmakaren är Georg Haupt. En annan berömd hantverkare från 1700-talet är hovurmakaren Johan Fredman. Hans yrkesgärning är idag glömd för de flesta men hans ”suddiga” leverne känner många till genom Carl Michael Bellmans Fredmans Epistlar och Fredmans Sånger.

Under den franskfödde Karl XIV Johans regentskap infördes ett mer reglerat system för att utnämna hovleverantörer. Samtidigt infördes också en avgift för att få kalla sig Kunglig Hovleverantör. Priset var relativt högt men titeln var eftertraktad och prestigefylld. Då fanns heller inga andra system av kvalitetscertifieringar som kunde vittna om hantverkarens skicklighet eller produkternas höga och jämna kvalitet.

Avgifterna från hovleverantörerna gick bland annat till Kungliga Hovstatens gratialkassa vars avkastning användes till förmån för fattiga änkor och till pensionering för slottspersonalen. Än idag används dessa fonder för personalen vid Kungliga Hovstaterna enligt de ursprungliga intentionerna.

Riksvapen från Göteborgs Kex
Oskar II var Sveriges konung mellan 1872 och 1907.
Ansökan om hovleverantörskap

I Stockholms slottsarkiv finns alla ansökningar om hovleverantörskap bevarade sedan 1872 då Oskar II blev landets kung. Med ansökningarna bifogades ofta företagsbeskrivningar, fotografier och rekommendationsbrev. Förfrågningarna om hovleverantörskap kunde i slutet av 1800-talet vara korta och koncisa eller långa och detaljerade:

21 augusti 1894, Frans E. Arvidsson
Härmed vågar jag hos Herr Hofmarskalken göra en ödmjuk framställning om,
att för mig vinna utmärkelsen, att blifva utnämnd till H. Maj:t Konungens Hoffotograf.

Göteborg den 7 september 1904, C. R. Hansson, Pyrotekniker
Under flera år har jag haft förmånen att få anordna fyrverkerier vid festligheter och andra tillfällen, vid hvilka Hans Majestät Konungen varit tillstädes. Detta har skett årligen under åtminstone tio år i Marstrand och äfven å andra platser såsom Särö och Tjolöholm. Jag anser mig i sådant hänseende särskilt böra erinra om det af mig arrangerade fyrverkeri som afbrändes den 16 augusti 1903 uti Marstrand vid den derstädes med anledning af Hans Majestät Konungens dervaro anordnade Venetianska fest.

Dessutom har jag under de senaste tre åren hedrats med beställningar å fyrverkeripjeser till Hofförvaltningen, för att användas å ”Drott”, medan detta fartyg befunnit sig uti Marstrand.

På grund häraf vågar jag framkomma med en vördsam framställning att jag måtte befinnas förtjent af att blifva utnämnd till Konglig Hofleverantör.

Både Frans E. Arvidsson och C.R. Hansson fick sina ansökningar beviljade av Oskar II.

Utländska hovleverantörer

Flera svenska regenter utnämnde hovleverantörer också i utlandet. På Oskar II:s och Gustaf V:s tid var dessa i många fall representanter för delikatess- och dryckestillverkare. Från ön Madeira levererades viner, från Grasse på franska Rivieran sändes färska blommor och 1910 beviljade Gustaf V hovleverantörskap till Steinway & Sons, Makers of Pianos i New York.

En annan av Gustaf V:s leverantörer var Maison Doyen i Strasbourg, vars gåsleverpastej var känd bland gourméer världen över.

Då liksom nu verkade hovleverantörerna inom de mest skilda branscher. I början av 1900-talet kunde de vara skofabrikörer, konstgjutare, florister och redare. De kunde driva ångbryggerier, handelshus, parfymerier och galanteriaffärer. Den gemensamma nämnaren var att de levererade varor till någon medlem av kungafamiljen, med andra ord inte nödvändigtvis till kungen själv.

Hovleverantörskap i tiden

Hovleverantörskapet i Sverige är numera knutet dels till en kunglig person, dels till företagets chef. Därmed måste hovleverantörskapet förnyas både i händelse av att den kungliga personen avlider och i samband med byte av företagsledare. I samband med ett tronskifte kommer därför många ansökningar från företagare som önskar bli hovleverantör till den nye regenten.

Antalet hovleverantörer minskade från fler än 1000 st till endast 130 utnämnda företag
När Konung Carl XVI Gustaf tillträdde som landets regent 1973 ansågs begreppet Kunglig Hovleverantör vara otidsenligt. Konungen övervägde därför först att inte utnämna några hovleverantörer överhuvudtaget.

Men i stället för att avskaffa titeln fastställde Konungen stramare bestämmelser för utdelande av hovleverantörskap och därigenom vann den gamla hederstiteln ny aktualitet. Det kostar numera ingenting att bli utnämnd till hovleverantör men det är få företag som väljs ut. Konung Carl XVI Gustafs hovleverantörer är idag omkring 130 till antalet. De verkar inom många olika branscher och de har alla verksamhet i Sverige.

Om tidigare kungar i Sverige hade många leverantörer bland vingårdar, delikatessfirmor, konditorier, ölbryggerier och tobaksbolag ser det annorlunda ut idag.

Flera av Konung Carl XVI Gustafs hovleverantörer tillverkar produkter för friluftsliv, till exempel Fjällräven, Lundhags Skomakarna och cykeltillverkaren Albert Samuelsson & Co i Skeppshult. Bland hovleverantörerna finns emellertid också konfektyrföretag, livsmedelsföretag och många företag i inredningsbranschen. Men det finns inga öl-, vin- och tobaksföretag. Spendrups Bryggeri är visserligen hovleverantör, men uttryckligen av produkten Loka Mineralvatten.

Hovleverantörernas produkter används både för kungafamiljens privata bruk och för användning inom slottsförvaltningarna.

Flera av hovleverantörerna levererar produkter till slottsbodarna vid de Kungliga slotten. Där säljs till exempel mässingsljusstakar och halssmycken från Skultuna Messingsbruk och stengods från Paradisverkstaden på Öland.

Under resor och i samband med statsbesök i andra länder har kungaparet ofta med sig gåvor från Sverige som i många fall kommer från hovleverantörer.

Text ur boken ”Konung Carl XVI Gustafs hovleverantörer”.

Bröderna Sandströms skidfabrik i Lindesberg blev utnämnd till Kunglig Hovleverantör av kung Gustaf VI Adolf. Företaget tillverkade skidor för längd- och utförsåkning. Skidorna var välgjorda med stålkanter och märkta med ett stort riksvapen.