Top

Överintendent Jan Lindman svarar:

1. Hur blir man Kunglig Hovleverantör?

Hovleverantörskap beviljas idag endast av H.M. Konungen. Utnämningen grundar sig på att företaget levererar varor eller utför tjänster åt någon medlem av kungafamiljen. Hovleverantörskapet är personligt knuten till företagets vd eller motsvarande. Ett företag som på eget initiativ levererar produkter till kungahuset blir inte av det skälet hovleverantör.

2. Vem kan ansöka om att bli Kunglig Hovleverantör?

Företag som säljer varor eller tjänster till kungahuset kan ansöka om att bli Kunglig Hovleverantör om företaget är registrerat i Sverige och leveranserna har pågått länge och är regelbundna. Hur ofta företaget ska leverera varor till hovet varierar helt naturligt beroende på varans karaktär. Vidare ska företaget ha ett mycket gott renommé och uppfylla höga krav på etik. Såväl enskilda firmor, ekonomiska föreningar som aktiebolag kan ansöka. Bolagsformen saknar betydelse.

3. Vad innebär det för ett företag att ha blivit utnämnd till hovleverantör

Utnämningen är ett bevis på att företagets produkter eller tjänster är uppskattade. Kungliga Hovstaterna utfärdar på begäran ett diplom till företaget som också får tillåtelse att använda hovleverantörsemblemet i sin marknadsföring. Emblemet utgörs av Stora Riksvapnet med texten Kunglig Hovleverantör.

4. Finns det regler som hovleverantören måste följa?

Ja, hovleverantören ska följa ”Föreskrifter rörande hovleverantörskap”.

5. Kan en hovleverantör förlora sitt hovleverantörskap eller tillståndet förfalla?

Hovleverantörskapet kan när som helst återkallas. I praktiken inträffar detta dock mycket sällan. Skälet kan vara att företaget har misskött sig, bytt inriktning på verksamheten, slutat tillverka den produkt man tidigare levererade till hovet eller genomfört någon annan avgörande förändring. Vidare så beviljas ett hovleverantörskap normalt för en 5-årsperiod, varefter en omprövning kan ske. Tillståndet är knutet personligen till vd eller innehavaren av företaget, vilket betyder att ansökan om förlängning av tillstånd måste ske vid ett vd-byte. I annat fall förfaller tillståndet.

6. Betalar Kungliga Hovstaterna för sina varor och tjänster?

Ja, självklart.

7. Kostar det något att bli utnämnd till Kunglig Hovleverantör?

Själva utnämningen kostar inte något men om företaget önskar erhålla ett diplom, kan man få detta till självkostnadspris, 2500 kr.

8. Köper kungafamiljen alla sina varor och tjänster från hovleverantörer?

Nej.

9. Får den som har varit hovleverantör till Konung Gustaf VI Adolf fortsätta att kalla sig hovleverantör trots att företaget inte är hovleverantör till Konung Carl XVI Gustaf?

Enligt föreskrifterna för hovleverantörskap får hovleverantörer till tidigare konungar fortsätta att kalla sig hovleverantör om de använder formen ”Hovleverantör till framlidne Konung…”. Däremot får endast hovleverantörer till vår nuvarande konung och drottning använda hovleverantörsemblemet med Stora Riksvapnet och texten Kunglig Hovleverantör.

10. Hur många nya hovleverantörer utnämns varje år?

Det tillkommer endast ett fåtal nya hovleverantörer varje år.

11. Hur många företag är idag utnämnda till Kunglig Hovleverantör?

Det finns idag ca 130 hovleverantörer. Kontakta redaktionen för hovlev.se om du önskar en aktuell lista över utnämnda företag.

Överintendent Jan Lindman
Överintendent Jan Lindman vid Kungliga Hovstaterna besvarar här några av de vanligaste frågorna om hovleverantörskap.