Top

Kungliga Hovleverantörsföreningen

Kungliga Hovleverantörsföreningen bildades den 12 mars 2013.

Föreningens uppgift är att:

  • utgöra en kanal för information mellan Kungl. Hovstaterna
    och Hovleverantörerna.
  • informera om hovleverantörskap till allmänhet, media och företag.
  • tillhandahålla information till Hovleverantörer om hur man kan
    använda sin utmärkelse i marknadsföringen, användandet av
    Stora Riksvapnet m.m.

Dessutom är detta forum ett intressant nätverk av företagare från norr
till söder, landsbygd och stad och med verksamhet inom vitt skilda branscher.

År 2020 instiftar föreningen ett hantverksstipendium som riktar sig till kvalificerade hantverkare i Sverige.

Bilden visar Hovleverantörsföreningens styrelse, januari 2020.